Informare privind datele cu caracter personal prelucrate conform GDPR


 

Stimate vizitator al paginii reconsa.ro,
incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 (RGPD) privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul RGPD este, pe de o parte, armonizarea in Europa a legislatiei cu privire la protectia datelor cu caracter personal, iar pe de alta parte, cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere, care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

1. Colectarea datelor cu caracter personal, categoriile si scopul prelucrarii acestora

In cazul în care accesați secțiunea „Contact”, a site-ului și completați informațiile solicitate: nume, prenume si adresa de e-mail, vom utiliza informațiile dumneavoastră pentru a gestiona interogările dumneavoastră și pentru a vă răspunde. Va informăm că există posibilitatea de a stoca informațiile furnizate de catre dumneavoastră în vederea consultării ulterioare și pentru a vă oferi servicii cat mai apropiate nevoilor dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul dumneavoastră si/sau temeiul legal care reglementeaza derularea activitatii.

De asemenea, vă informăm că atunci cand vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră precum data vizitei dumneavoastră, locul de unde ați intrat pe site-ul nostru, tipul de browser, sistemul de operare.  Aceste informații ne permit să formam statistici cu privire la numarul de vizitatori pe tipul de zone si alte criterii. Informatiile colectate in acest caz nu duc la identificarea dumneavoastra.

2. Durata prelucrării

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pana la data stabilita de cadrul legal pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal. Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, În cazul în care ajungem la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care nu mai exista motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră datele vor fi sterse.

3. Securitatea prelucrării datelor
Ne angajăm să menținem siguranța și securitatea informațiilor dumneavoastră și vom folosi măsuri de securitate tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a preveni pierderea sau accesarea neautorizată a acestora.

4. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
  • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când: considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale societatii prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
  • Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorului ori este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
  • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, toate datele dumnevoastra cu caracter personal vor fi sterse, mai putin în cazul în care exista motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră.

Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin transmiterea unei solicitări scrise pe adresa sediului nostru social, sau electronic pe adresa de e-mail info.dp@reconsa.ro. In urma procesarii cererii dumneavoastra, vă vom răspunde în termenul legal.

În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., ne puteți contacta oricând la adresele mai sus mentionate.

5. Transmiterea informaţiilor

Ne angajăm sa nu transmitem informațiile dumneavoastră personale niciunei alte persoane sau companii, în afară de partenerii autorizați să asigure servicii de comunicare în numele RECON S.A.. Nicio altă parte, persoană fizică sau juridica, nu va avea voie să folosească informațiile tale în propriul lor interes sau al unei alte părți, în afara cazului în care sunt cerute de lege sau de o autoritate publică.

6. Declarația privind modulele cookie
Acest site folosește module cookie. Un modul cookie este un fișier mic de date generat de un site web și salvat de către browserul dumneavoastră web, care colectează informatii cu privire la comportamentul dumneavoastră on-line. Scopul acestuia este de a reține informații referitoare la dumneavoastră, în mod similar cu un fișier de preferințe creat de o aplicație software. Puteți utiliza setările browserului pentru a gestiona preferințele privind modulele cookie dar ,în acest mod, este posibil ca unele funcționalități ale siteului să nu fie disponibile. RECON S.A. nu va identifica personal vizitatorii și nu va utiliza modulele cookie pentru a vă contacta.

7. Alte mentiuni 

RECON S.A. nu foloseste datele dumneavoastra pentru a va transmite oferte sau in alte scopuri de marketing.