Anunturi

Anunt public privind luarii deciziei de emitere a acordului de mediu

 

S.C. RECON S.A., titular al proiectului " CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E ", anunta

 publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

"CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E" propus a fi amplasat in com. Carcea, sat. Carcea, Calea Bucuresti, nr. 50, Jud. Dolj.
            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

 

Publicat astazi 06.08.2019


 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

            S.C. RECON S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E", propus a fi amplasat in com. Carcea, sat. Carcea, Calea Bucuresti, nr. 50, Jud. Dolj.
            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul SC RECON S.R.L – com. Carcea, sat. Carcea, Calea Bucuresti, nr. 56, jud. Dolj , in zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00.
            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

 

Publicat astazi 17.07.2019